วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง


1. ชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไร

ตั้งหน้าตั้งตาเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญได้เพื่อนดีที่คอยแนะนำทางที่ดีๆ ให้กับชีวิตร่วมถึงน่าจะเป็นชะตาฟ้าลิขิต และความโชคดี ที่ได้มาถึงจุดนี้


2. แรงจูงใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน

คบเพื่อนที่ดี และอยู่ในกลุ่มของคนที่ใฝ่เรียน ใฝ่ทำกิจกรรม ช่วยฝึกฝนทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงมีการแข่งขันเล็กๆ น้อยๆ ในบรรดากลุ่มเพื่อน ทำให้เกิดความขยัน และไม่ย่อท้อ เมื่อพลาดพลั้ง เพื่อนๆ ก็จะค่อยช่วยประคองให้เราผ่านอุปสรรคนั้นไป รวมถึงเหล่าอาจารย์ให้ความดูแล ใกล้ชิดอย่างเป็นกันเอง ทำให้เรามีความรู้สึกว่า การเรียนไม่ได้ยากลำบากอย่างที่คิด


3. การแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรม
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะลำพังเรียนอย่างเดียวนั้น ก็จะไม่เพียงพอ ควรจะทำทั้งสองอย่าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปก็จะไม่เป็นผลดี ต้องหาจุดสมดุล สำหรับผมก็จะใช้เวลากลางวันในการทำกิจกรรม พอกลับถึงบ้าน ก็จะมุ่งอยู่กับการเรียน หลับน้อยหน่อย สำหรับวัยเด็ก 6-7 ชั่วโมงต่อวัน ก็น่าจะเพียงพอ แต่ที่สำคัญเวลาจะทำอะไรควรจะมีความตั้งใจ และใช้เวลากับมันอย่างคุ้มค่า


4. ความเป็นมาที่ได้รับทุน พสวท.

ได้สอบชิงทุนตอนอยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนพิริยาลัย .แพร่ ที่จริงแล้วตั้งใจจะเรียนแพทย์ แต่กลัวสอบโควต้าภาคเหนือไม่ติดจึงมีความคิดที่จะหาที่เรียนก่อน จึงตัดสินใจที่จะสอบชิงทุนนี้ พอได้รับทุนจึงเกิดความคิดว่าน่าจะลองเรียนวิทยาศาสตร์ดู เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญของหลายๆ วิชา


5. ทุน พสวท. คืออะไร

ทุน พสวท. ย่อมาจาก พัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ทุนนี้จะสนับสนุนให้นักเรียน เรียนวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้เรียนต่อถึงปริญญาเอก และมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ


6. ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

ผมได้มีโอกาสเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลา 1 ปี ช่วงนั้นมีความสุขมาก ได้ทำกิจกรรมมากมาย และมีเพื่อนที่สนิทกันมาก สำหรับเรื่องการเรียนนั้น ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าไม่มีพ่อแม่หรืออาจารย์มาค่อยจำจึ้จำไช หลังจากนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ช่วงแรกมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ แต่ก็ใช้เวลาในการปรับตัวได้ โดยการพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ ศึกษาด้วยตัวเอง มีความอดทน กำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ และส่วนนี้เราก็ได้มาจากเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันที่ มช. หลังจากปรับตัวได้แล้วเนื้อหาเรื่องการเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายๆ เท่า เพราะว่าเราอาจเสียเปรียบเรื่องภาษา

7. ข้อแนะนำในประสบการณ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้น ความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญ คนเหล่าเกิดมาจะมีความสามารถไม่เท่ากัน บางคนฉลาดกว่า ซึ่งเรากำหนดไม่ได้ แต่สิ่งที่เรากำหนดได้ คือความพยายาม และความขยัน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค รวมถึงการทำกิจกรรมนั้นจะทำให้เราพัฒนาในด้านความคิด ความรับผิดชอบ และการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น

8. ถ้านักเรียนอยากได้ทุนต้องทำอย่างไร

สิ่งแรกต้องตั้งใจเรียน ทำเกรดให้ได้ดีๆ และที่สำคัญต้องรักที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ และขวนขวายหาความรู้ทั้งในและนอกตำรา ปรึกษาอาจารย์แนะแนวว่าแนวทางการเรียนต่อมีทางเลือกอะไรบ้าง และหาสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมและชอบ